Velkommen til Silicia

Vi er en teknologiinkubator som er en del av et større økosystem. Vi utfordrer både den etablerte industrien og gründere til å tenke nye tanker og nye ideer.

Silicia er en kompetansebedrift

Vi hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer. Vårt slagord er: "Building high tech future, with fun and passion"

Tilbud for gründere
Tilbud for næringslivet

Noen tjenester som er tilgjengelig for "alle":

Vi ønsker å hjelpe gründere, startups og næringsliv. Sjekk ut de ulike tilbudene under, som er tilgjengelig for Silicia bedrifter, - men også er tilbud for andre gründere.

Vi i Silicia har digitalisert alle våre kursmoduler slik at våre gründere kan få tilgang til kurset og anbefalte oppgaver når det passer de best, på hvilken som helst digital flate. De bruker i tillegg kurset som repetisjon etter kurs de deltar på.

Til Inkubatorskolen

«Vekst i Vestfold» er et samarbeid mellom de offentlige aktørene som har tilbud til gründere. Formålet er å synliggjøre alle aktørene i en kanal og gjøre det enkelt for gründere å finne fram til det tilbudet som passer best. 

Til Vekst i Vestfold

"Vi i Broentech har virkelig fått merke det. Innen Silicia har vi fått prosjektpartnere og har kunnet lage nye joint ventureselskap. "

Stian Broen
Broentech Solutions

"Vi har hatt kontorplass hos Silicia, og har hatt så bra nytte av dem at vi har valgt å være del av dette miljøet selv om vi har vokst ut av plassen vår der. Nettverket med bedriftene i klyngen er viktig for oss."

Trond Herje
Sensocure AS

"Den helt avgjørende hjelpen vi fikk var selve oppstartsdelen. Kunnskap i hvordan virkemiddelapparatet fungerte, og hva som” måtte til” for å kunne sende en søknad til Innovasjon Norge. Kompetansemessig har vi som selskap nok besittet veldig mye av det man bør ha, men nettverket, og kompetansen rundt Innovasjon Norge har vært alfa og omega for oss."

Jørgen Gilberg
Pridok AS

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

VÅRE SAMARBEIDSAVTALER

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.