Knalltall fra Sivas inkubatorer og næringshager

silicia siva Mar 19, 2018

Silicia er én av Sivas 35 inkubatorer. En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase. Inkubatoren gir tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. 

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Siva. Antall nye bedrifter som tas inn i Siva-støttede næringshager og inkubatorer har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Sivas inkubasjons- og næringshageprogram gir bedrifter tilgang til kunnskap, kompetanse og et nasjonalt nettverk. Programmene drives av 40 næringshager og 35 inkubatorer over hele landet.

8,6 mrd. i verdiskaping
På landsbasis er 3.600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager, noe som er en økning på 11% fra 2016. Bedriftene genererer 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre.

I Silicia var...

Continue Reading...

4.JANUAR ARRANGERTE HØGSKOLEN I SØR-ØST NORGE AVD. VESTFOLD TEKNOLOGI-LØFT.

Uncategorized Jan 10, 2018
Bakgrunnen for Teknologi-løft er at Institutt for mikrosystemer fremover skal ha økt fokus på synlighet, kommunikasjon og samarbeid med industri, næringsliv og videregående skoler. HSN ønsker å spille en enda sterkere rolle for å synliggjøre og rekruttere til teknologifagene i Norge og sikre gode kandidater for næringslivet. Tilstede på Teknologi-løft var politikere, næringsliv og studenter.


Vi i Silicia var invitert til Teknologi-løft for å vise hvilke spennede miljøer som er i tilknytning til Høgskolen. Flere av gründerne sto i minlgeområde etter arrangementet med stand.

 

 

 

Continue Reading...

Tildeling av presåkornkapital til Microtech Innovation

Uncategorized Dec 21, 2017

Moderselskapet til Silicia, Microtech Innovation er et av 17 miljøer i Norge som skal forvalte presåkornkapital i 2018. Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

Presåkornkapital er et virkemiddel for å sikre tilgang til kapital for bedrifter i tidlig fase. Dette gir oss en god mulighet til å støtte gründere i vår region ytterligere.

Les hele saken her

 

Continue Reading...

Nyansatt i Silicia: Henrik Bruvik Sæther

Uncategorized Dec 13, 2017

Henrik tiltredde stillingen som forretningsutvikler i Silicia Vestfold Technology Incubator 1. oktober 2017.

Henrik har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim og har etter endte studier jobbet som Business Controller og prosjektleder innenfor mediebransjen i Oslo.

Henrik har nå jobbet i Silicia et par måneder og vi tenkte det var på tide med en prat om hans inntrykk av inkubatoren.

Henrik opplever at det er et godt miljø i Silicia der terskelen er lav for å starte samtaler med hverandre og bidra hvis noen spør om noe. Hans inntrykk er at det er dyktige gründer i inkubatoren med høy faglig kompetanse og at de er flinke på sine felt.

På spørsmål om hva han kan bidra med svarer han at han har en god og bred forretningsforståelse. han kan raskt sette seg inn i gründernes problemstillinger og komme til en løsning i samarbeid med gründeren på kort tid.

Etter...

Continue Reading...

Julelunsj 2017 i Silicia

Uncategorized Dec 11, 2017

Årets julelunsj går inn i tradisjonen av gode minner i Silicia.

Det ble julegrøt, gløgg og masse masse kaker – som hører til en skikkelig julelunsj.

I år har vi hatt flere gründere inne i Silicia enn noen tidligere år. Hele 42 bedrifter har vært i hus i løpet av 2017. Vi er glad for at det er så mange gründerideer innenfor teknologi i vårt nærområde med potensial. Når det er julelunsj kan vi virkelig glede oss over fellesskapet og se at vi faktisk har et flott kollegiale av gründere i en inkubator.

 

I et godt kollegiale hører teambuilding til, og i Silicia tror vi på at lekenhet i både ideer og arbeid gir gode resultater. Det ble mye latter og høy puls til tider med stafett og ballkasting. Kreativitet er en side som er viktig som gründer og julefortellinger ble laget i en fei og presentert.

Vinnerfortellingen ble:

Skrevet av Marianne...

Continue Reading...

Gründeraktører i Vestfold med samarbeidsavtale

Uncategorized Aug 31, 2017

I Vestfold har vi aktører som bidrar for gründere i de ulike delene av fylket.

Vi som gründeraktører samarbeider tett og heier på alle gründere.

Vi skal skape nettverk for dere gründere og vi skal linke dere opp mot relevant kompetanse.

Fra i dag, 1.september 2017 har vi i Silicia inngått en samarbeidsavtale med Colab i Larvik, Gründeriet i Sandefjord og Gründerhuset Hi5 på Nøtterøy. Den innebærer at hvis du er tilknyttet et av gründermiljøene vil du kunne benytte deg av de andre miljøenes fasiliteter etter avtale med det enkelte sted.

Vi som gründeraktører ønsker å tilrettelegge for økt verdiskaping og innovasjon i Vestfold. Vi håper dette vil gi grobunn for et bredere nettverk og deling av kompetanse mellom gründere fra hele fylket, og bidra til nettopp verdiskaping og innovasjon i enda større grad enn i dag.

Ønsker du...

Continue Reading...

5 nye gründerbedrifter i Silicia

Uncategorized Aug 13, 2017

5 nye gründerbedrifter i Silicia

Silicia har hatt god aktivitet i 2017, med 5 nye gründerbedrifter på plass nå i august. Vi har til sammen hatt 34 gründerbedrifter i vår inkubator i år. Det er gøy og spennende at det er så mange teknologigründere som ønsker å være en del av vårt inkubatormiljø. Vi ser at det gir gode synergier mellom bedriftene og være samlokalisert og være del av faste møteplasser sammen.

De 5 nye gründerbedriftetene er:

Hyperbaric Instruments 
Merxcell AS
Buddy
Aryan Hedow
Gang Zin

 

Skrevet av Marianne Svinsholt Smith

Continue Reading...

Nutpod-Gründer Tage Golab

Uncategorized Jun 22, 2017

Tage Golab er gründeren bak selskapet Nutpod. Tage har bakgrunn fra olje- og gassbransjen som produktdesigner. På MTI Award i september i fjor presenterte Tage sin idé og kom videre inn i Silicia Technology Incubator.

Ideen – Skape trygghet for barn i bil. Nutpod lager en innretning som passer til alle barneseter i bil. Produktet vil øke trafikksikkerheten og dermed redusere eventuelt skadeomfang betraktelig.

Motivasjonen – Tage er selv pappa og han føler seg ikke helt trygg når han kjører på veier med høy fartsgrense. Med bakgrunn som produktdesigner ønsker han å bruke sin egen kompetanse til å utvikle et produkt som kan øke trafikksikkerheten for han og andre.

Målsetting for 2017 – Utvikle og teste en prototype. Prototypens funksjon og medisinsk virkning skal testes.

Har du en idé du ønsker å gå videre med? Ta kontakt!

...

Continue Reading...

Gründer Steinar Danielsen

Uncategorized Jun 03, 2017

Steinar Danielsen kom inn i Silicia i oktober i fjor. Han har MSc Mechanical Engineering og har bred bakgrunn fra marin og offshore i ulike lederstillinger. Stor del av arbeidserfaringen har han fra miljøsystemer på cruiseskip. Kunnskap fra dette arbeidet er grunnlaget for ideen han jobber med nå i selskapet Wastecore AS.

Ideen – Å utvikle et vannrensesystem til bruk i lystbåter og bobiler. Systemet vil gjøre de utslippsfrie, slik at det ikke blir noe avfall i naturen.

Motivasjonen – Ønske om å bruke egen kompetanse til å utvikle miljøvennlig teknologi.

Målsetninger i 2017 – Få et «proof of concept» på produktet. Steinar ønsker en samarbeidspartner med kjennskap til markedet på land og en investor.

Har du en idé som løser en utfordring? Les mer om tilbudet til gründere i Silicia her 

«Experiment, make mistakes...

Continue Reading...

Økosystemet til Silicia i SIVA beretter

Uncategorized May 14, 2017

Verify the Solution – Et laboratorium for gode ideer er en del av økosystemet til Silicia.

Gründer i Silicia, Caroline Lønmo sitter på Verify the Solution og utvikler sitt produkt.

Utdrag fra artikkelen i SIVA beretter nedenfor.

Caroline Lønmo har fått eksperthjelp hos Verify the Solution, som er en utviklingsarena og innovasjonslab for raskere prototypeprosesser.

Ingeniør Caroline Lønmo må noen ganger etterlate de to hundene sine i den parkerte bilen, og hun har ofte tenkt at det hadde vært bra å vite hvordan temperaturen er i bilen mens hun er borte.

Caroline Lønmo savnet et produkt som gjorde at hun kunne følge med temperaturen for hundene Ariel og Jasmin i den parkerte bilen. Nå utvikler hun løsningen selv. Foto Elisabeth B. Ellingsen
– Det ville vært fint å bli varslet dersom det ble for varmt eller for kaldt for hundene i bilen. Men det fantes ikke noe slikt...

Continue Reading...
1 2 3
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.