WAI har nå det største beltetørkeanlegget i Kina

gründer teknologi Jan 14, 2020

WAI tilbyr beltetørkesystemer og pyrolyseanlegg for behandling av organisk avfall, biorester, kloakkslam og kjemisk slam med mer i Norge og Europa.

Steinar Danielsen besøkte 29. desember Kina’s største beltetørkeanlegg for kloakkslam som er levert av WAI’s samarbeidspartner i Kina.

Bildene viser besøk i byen Changsha i Kina, der WAI's samarbeidspartner for beltetørker har installert det største tørkeanlegget for kloakkslam i Kina. Anlegget har kapasitet til å tørke 500 tonn kloakkslam per dag, 4 beltetørkere hver med kapasitet på 125 tonn/dag. Hver av tørkerne trekker ut 3300 liter/time vann fra slammet. Tørke #1 og #2 var i drift da Steinar besøkte anlegget 29. desember. Tørke #3 og #4 var under ferdigstilling. Det er avsatt plass til to fremtidige beltetørkere i bygningen.

Beltetørkerne opererer 24/7 og varmekilden er LNG. Bygningen er ca 90 X 43 meter og hver tørker har silo for mating av slam. Tørkeanlegget har kjøletårn, nedbygget biofilter og to siloer for tørket slam på utsiden av bygningen.

WAI er klare til å levere tilsvarende anlegg i Norge og Europa, men kan også levere beltetørker med evaporatorkapasitet ned til 100 – 150 liter/time med den samme teknologien. De leverer også beltetørker for biomasse som her lavere tetthet og derfor andre tekniske løsninger. Denne typen beltetørker egner seg også for avfallsmaterialer som Finstoff og 2D (skitten plast/papp) kvernet og sortert fra restavfall, plast fra matavfall og lignende.

Ta gjerne kontakt med Steinar Danielsen for mer informasjon.  

E-post: [email protected] 

Tlf.: 950 02 160

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.