2.plass til WAI Environmental Solutions

gründer inkubator Oct 31, 2019

I forbindelse med Avfall Norge’s årsmøte som ble holdt i Tønsberg 30. - 31. oktober, arrangerte Avfallsforsk i samarbeide med Innovasjon Norge en Innovasjons Workshop. Avfallsforsk er en underavdeling av Avfall Norge som er involvert i forskning på alle nivåer innen handtering og gjenvinning av ressurser fra avfall og rest produkter.

WAI Environmental Solutions AS deltok i Workshoppen med sin løsning for gjenvinning av fosfor og fast karbon fra biokull, som er teknologi de ønsker å utvikle nedstrøms slik at deres pyrolyseteknologi der bla. biokull produseres.

Totalt ble femten ideer presentert for et fagdommerpanel. WAI sitt forslag ble valgt som en av fire ideer som skulle å pitches under Avfall Norge’s årsmøte middag på The Sense i Tønsberg der gjestene var ledere av kommunale og private avfallsselskaper og andre involverte fra hele landet. 

Deltagerne på middagen stemte fram de beste løsningene, og WAI ble kåret til andre plass, etter Soilstream AS fra Sandfjord. Premien for både første og andre plass var kr. 100.000,- fra Innovasjon Norge med assistanse i søkeprosessen.

Om Workshoppen

Waste research is teaming up with Innovation Norway to trigger several innovation projects. We use innovation as a method to solve societal challenges and create value! The goal of the innovation workshop is to help innovative ideas from an idea phase to a real project. Innovation Norway provides with toolbox and funds for innovation, Waste research with the network, players and the meeting place.

Tilleggsinformasjon

Nytt regelverk i EU vil forby bruk av slam med høyt innhold av tingmetaller i landbruket. Det vil bety at kloakkslam og annet organisk avfall ikke lenger kan brukes som idag og vil kreve nye løsninger for behandling.

EU importerer 6 millioner tonn fosfor fra gruvedrift per år (2016), 90% av behvovet for fosfor. 30% av dette kan potensielt erstattes med gjenvunnet fosfor fra organisk avfall. WAI utvikler ny teknologi for å gjenvinne fosfor, fast karbon og andre verdifulle komponenter fra biokull fra organisk avfall.

Les mer om WAI Environmental Solutions

 

Skrevet av: Steinar Danielsen, CEO WAI Environmental Solutions

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.