Gründerbedrift: Pridok

Uncategorized Mar 01, 2017

Pridok
 
Pridok startet opp i 2012 og har sittet i Silicia Incubator siden 2014. De fikk svare på noen spørsmål om gründerbedriften, og svarene får du her.

Når vi går til legen ønsker vi god oppfølging på vår behandling. Dagens journalsystem gjør det utfordrende for leger å ha oversikt over alle sine pasienter til en hver tid. Pridok vil forenkle legens hverdag ved å gi dem et verktøy som legger til rette for god pasientoppfølging og sikrer data.

Ideen – Lage en webbasert pasientjournalløsning for leger.

Motivasjonen –  Vise at det er mulig å lage en elektronisk pasientjournal, som er mobil, robust og brukervennlig.

Målsetninger 2017 – Levere produktet til et 200-talls leger i Norge

Les mer på bedriftens egen hjemmeside 


«Teknologi skal være enkelt»
Pridok

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.