Hvordan bli en bedre selger?

gründer gründertips salg Jan 24, 2019

Gründertips for deg som lurer på hvordan bli en bedre selger?

Som gründer er ofte det med salg en krevende øvelse.  Det var kanskje ikke derfor du ønsket å starte noe eget – for å drive med salg!

Motivasjonen bak å starte din egen bedrift var kanskje å levere noe du selv savnet på markedet, sjekke om det var mulig å lage det produktet eller tjenesten du tenkte på eller skape din egne arbeidshverdag og ha full kontroll. Uavhengig av hvilken motivasjon som ligger bak, må bedriften tjene penger for at du skal kunne ha drift. Bak inntekt ligger kunder som er villig til å betale for det du leverer. Kunder er et resultat av markedsføring og salgsarbeid. Så hvordan skal du bli en bedre selger?

 

Som individer er vi forskjellig. Vi har ulik personlighet, som omfatter at sterke og svake sider varierer fra person til person. Det betyr at vi naturlig vil ha ulike selgerstiler, og den ene kan fungere like godt som den andre. Et godt utgangspunkt for å finne din salgsstil er finne ut av dine egne styrker, og samtidig avdekke områder der du kan utvikle deg.

Salg handler om kommunikasjon. Du bør identifisere målgruppen din og prøve å gjøre en så konkret analyse som mulig. Kunder har også ulike personligheter, men det er mulig å generalisere noen karakteristikker i målgruppen. Dette kan bidra til å forme ditt salgsbudskap. Hvordan kan du best kommunisere ditt budskap slik at målgruppen blir interessert? Kunden må oppleve at det du selger gir dem en verdi.

Det er ulike vurderingskriterier som spiller inn i en kjøpsavgjørelse. Vi kan skille overordnet mellom rasjonelle og følelsesbaserte valg. For din egen del kan det være en smart øvelse å liste ned verdien produktet eller tjenesten din kan ha for en kunde. De rasjonelle kan eksempelvis være behov, funksjonalitet og pris. Følelsesmessig verdi kan være opplevd glede, nytelse og tilhørighet. Ved å avdekke hvilke faktorer som kan spille inn i kjøpsavgjørelsen på det du leverer kan du kommunisere til disse.

Veien til å bli en bedre selger er en utviklingsprosess. Hvis du har lyst til å utvikle deg som selger finns det flere tilbud som kan være aktuelle. I Silicia tilbyr vi nå et salg og salgstreningskurs for gründere over fire samlinger. Første samling er 28.januar fra kl.13 – 15.30.

Den første kursdagen vil dreie seg mye om «deg som selger».  Vi går gjennom suksesskriterier, holdninger, barrierer og verdier. Samt dine styrker og utviklingsområder som selger.

Selvsagt skal vi også gå nærmere inn på hva du virkelig selger, hvilke kunder som er mest aktuelle for deg og hva du skal «trigge» hos kunden.

Meld deg på ved å trykke på denne linken

 

Skrevet av: Marianne Svinsholt Smith

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.