Idé til arbeidsplass – med god interesse

Uncategorized Jan 29, 2017

Torsdag morgen møtte over 60 mennesker opp på Forskningsparken i Vestfold på frokostmøte: «Fra idé til arbeidsplass».


Frokostmøte «Fra idé til arbeidsplass» er et resultat av oppsigelser og permitteringer i oljebransjen, som betyr mange arbeidsledige ingeniører. Dette er ressurser vi trenger å ivareta og som har kompetanse til å gi verdiskaping. På frokostmøte fikk tilhørerne informasjon om hvordan de kan starte for seg selv og hvilke muligheter de har.

Fikk du ikke deltatt på frokostmøte, men har en idé du ønsker å lufte? Bli med på Workshop med idémyldring 1.mars, meld deg på her

Frokostmøte er et initiativ fra Silicia Vestfold Technology Incubator og arrangeres i samarbeid med TopTemp, Start i Vestfold, NAV Vestfold, Karrieresenteret Vestfold, Tekna, og Nettverksbanken Vestfold.

Det er 2. gang det arrangeres et slikt frokostmøte, sist var i august 2016. Dette frokostmøte resulterte i flere som startet opp sin egen bedrift. Vi håper at dette bidrar til nye gründere og verdiskaping i Vestfold nok en gang.

Tekst og foto: Marianne Svinsholt Smith

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.