IP-Strategi: Burde jeg ha en?

gründer ip patent Nov 01, 2018

IP-Strategi: Burde jeg ha en?

Enten legger du tid og penger i en IP-strategi for å beskytte ditt produkt eller teknologi gjennom for eksempel patenter og/eller designbeskyttelse. Eller så satser du på å holde det for deg selv og stole på forspranget du opparbeider deg og din evne til å opprettholde det forspranget.

Jeg skal ikke gå dypt inn i de ulike måtene å beskytte sin IP, eller intellektuell eiendom som vi sier på norsk. Istedenfor vil jeg forsøke å si noe om hvorvidt du skal eller burde bruke ressurser på å utvikle en.

I min jobb treffer jeg mange gründere med ulike ideer på ulike stadier av utvikling og jeg har merket meg et par ting. Det er ofte «ferske» gründerne som fokuserer mye på IP i form av patenter, designbeskyttelse og annet. Det er har til og med hendt at jeg har fått noen på mitt kontor som trenger råd, men som ikke kan si hva de trenger råd til. Ideen er så hemmelig at de må jobbe alene. Det kan virke som at mange tror beskyttelsen er mer verdt enn produktet, men det er ikke riktig. Patenter og lignende verktøy er ikke verdt noen ting uten et produkt å beskytte. Produktet derimot er verdt noe på egenhånd.

Å ha en omfattende IP strategi er ikke verdt noen ting om du ikke kan forsvare den. Akkurat som en Ferrari ikke er noe gøy om du ikke har råd til bensin eller vet hvordan man fyller tanken.

Betyr det at ingen trenger å bry seg om å ha en IP-strategi? Nei, det betyr ikke det. Å beskytte sitt produkt er i mange tilfeller kritisk for selskapets fremdrift og evne til å hente inn kapital. Men dette avhenger av at beskyttelsen er bra og at du har ressurser til å forsvare den. Det er ofte slik at man oppkapitaliserer IP-strategien i seg selv med egne midler til forsvar. Det krever at produktet eller teknologien er såpass spesifikk at man ikke kan «gå rundt» beskyttelsen av den.

IP-strategi er et omfattende tema som ofte krever spisskompetanse for ikke å kaste bort tid og penger. Mitt råd er at du tar kontakt med noen som sitter på den kompetanse og få rådgivning på din spesifikke case.

Lykke til!

Skrevet av: Henrik Bruvik Sæther

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.