Knalltall fra Sivas inkubatorer og næringshager

silicia siva Mar 19, 2018

Silicia er én av Sivas 35 inkubatorer. En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase. Inkubatoren gir tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. 

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Siva. Antall nye bedrifter som tas inn i Siva-støttede næringshager og inkubatorer har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

Sivas inkubasjons- og næringshageprogram gir bedrifter tilgang til kunnskap, kompetanse og et nasjonalt nettverk. Programmene drives av 40 næringshager og 35 inkubatorer over hele landet.

8,6 mrd. i verdiskaping
På landsbasis er 3.600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager, noe som er en økning på 11% fra 2016. Bedriftene genererer 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre.

I Silicia var verdiskapningen i fjor på 58 millioner fordelt på 42 gründerbedrifter.

I 2017 ble hele 949 nye bedrifter tatt opp i inkubasjonsprogrammet og 529 nye bedrifter i næringshageprogrammet.

Les hele artikkelen på Sivas hjemmeside ved å trykke her

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.