Ny daglig leder i Silicia: Trine Landøy

Uncategorized Jan 12, 2017

Trine Landøy fikk jobben som daglig leder i Silicia i slutten av 2016.  Som kollega kan jeg si at hun bidrar med engasjement, kreativitet og inspirasjon. Ikke minst er hun en kunnskapsrik dame som kan sitt fag. Jeg vil også at dere der ute skal få litt kjennskap til vår nye Daglige Leder. Trine ble oppfordret til å svare på noen spørsmål og resultatet av dette finner du i teksten under.  God lesing!

Trine’s bakgrunn:

Jeg kommer selv i fra et inkubatormiljø og har vært i samme situasjon som gründerne her på huset er. Den gang jeg var gründer og en inkubatorbedrift i Innoventus Sør, jobbet jeg med å utvikle software og fikk også midler til å kjøre et IFU prosjekt i den sammenhengen. Jeg har ellers utdannet meg innen markedsføring, ledelse, internasjonalisering med bedriftsutvikling som spesialisering. Ellers, så er jeg selv gründer ved siden av denne spennende nye jobben, og driver da med online salg og markedsføring. Tidligere har jeg jobbet en del i oljebransjen, og for GCE NODE. Det er denne samlede kompetansen jeg nå kan ta med meg inn i jobben som Daglig Leder og få lov å være med på neste trinns utvikling av Silicia som inkubator

Trine’s motivasjon for jobben:

Min hovedmotivasjon er å kunne legge til rette for at så mange grundere som mulig lykkes med sin idé. Gi dem tilgang til den korteste veien til markedet og kommersialisering. Det er også viktig å fortelle så mange som mulig om Silicia, slik at folk som går rundt med en gründer i magen og en teknologisk idé, vet hvor de skal gå for å få hjelp. Dette samlet vil gi en stor verdiskaping for både Vestfold og Norge
 
Trine’s målsetninger for det neste året:

Målsetninger er å videreutvikle det gode arbeide som allerede er påbegynt her i Silicia, hjelpe enda flere gründere ved å gå fra å se på 100 ideer til 152 ideer og da også få enda flere etablerte bedrifter som Silicia kan hjelpe.

En annen målsetning må være å sørge for at flest mulige gründere får tilgang til Silicia sin nye Lab: Verify the Solution. Her kan en «Petter Smart» få lov til å utvikle prototyper, og teste den første versjonen av produktet sitt.

Vi skal bidra til verdiskaping i vår region gjennom å tilrettelegge for et godt inkubatormiljø for teknologi-gründere. «We are building high tech future with fun and passion». Vi er lekeplassen eller rugekassen for å være med på å utvikle gode ideer.


«Do a mistake, but don`t be a failure!»
Trine

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.