Nyansatt i Silicia: Henrik Bruvik Sæther

Henrik tiltredde stillingen som forretningsutvikler i Silicia Vestfold Technology Incubator 1. oktober 2017.

Henrik har en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim og har etter endte studier jobbet som Business Controller og prosjektleder innenfor mediebransjen i Oslo.

Henrik har nå jobbet i Silicia et par måneder og vi tenkte det var på tide med en prat om hans inntrykk av inkubatoren.

Henrik opplever at det er et godt miljø i Silicia der terskelen er lav for å starte samtaler med hverandre og bidra hvis noen spør om noe. Hans inntrykk er at det er dyktige gründer i inkubatoren med høy faglig kompetanse og at de er flinke på sine felt.

På spørsmål om hva han kan bidra med svarer han at han har en god og bred forretningsforståelse. Han kan raskt sette seg inn i gründernes problemstillinger og komme til en løsning i samarbeid med gründeren på kort tid.

Etter kort tid i inkubatoren er det noen ting han ønsker å fokusere på i 2018. Selv om det er et godt samarbied mellom gründerne ønsker han at de i større omfang skal jobbe på tvers og benytte seg av hverandres nettverk i større grad enn i dag. Det eksterne nettverk har også muligheter for å benyttes mer enn i dag, eksempelvis medlemsbedriftene i Electronic Coast.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.