Økosystemet til Silicia i SIVA beretter

Uncategorized May 14, 2017

Verify the Solution – Et laboratorium for gode ideer er en del av økosystemet til Silicia.

Gründer i Silicia, Caroline Lønmo sitter på Verify the Solution og utvikler sitt produkt.

Utdrag fra artikkelen i SIVA beretter nedenfor.

Caroline Lønmo har fått eksperthjelp hos Verify the Solution, som er en utviklingsarena og innovasjonslab for raskere prototypeprosesser.

Ingeniør Caroline Lønmo må noen ganger etterlate de to hundene sine i den parkerte bilen, og hun har ofte tenkt at det hadde vært bra å vite hvordan temperaturen er i bilen mens hun er borte.

Caroline Lønmo savnet et produkt som gjorde at hun kunne følge med temperaturen for hundene Ariel og Jasmin i den parkerte bilen. Nå utvikler hun løsningen selv. Foto Elisabeth B. Ellingsen
– Det ville vært fint å bli varslet dersom det ble for varmt eller for kaldt for hundene i bilen. Men det fantes ikke noe slikt produkt. Nå kombinerer jeg ulik teknologi og lager en løsning for dette, sier Lønmo, som tidligere jobbet som ingeniør innenfor oljebransjen.

– Jeg utvikler en enhet som plasseres i bilen, og som via mobilen varsler hundeeieren hvis det blir for varmt eller for kaldt for hunden. Varmeste temperatur er forhåndsinnstilt, mens eieren selv stiller inn laveste temperatur. Ulike hunder tåler ulik kulde, sier hun. Hun har også fått tilbakemeldinger om at produktet kan være aktuelt for andre dyr, for eksempel hester i henger.

Les hele saken her

 

Trine Landøy, daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator, sier at Verify er en del av økosystemet som skal hjelpe bedriftene trygt og raskt ut på markedet.

Rådet til gründerne er å ikke etablere firma før man vet om ideen holder mål.

– Preinkubatorfasen er en mye lavere terskel hvor vi hjelper gründeren med å jobbe med idéen i tre måneder. Deretter kan de etablere firma hvis de fremdeles mener at dette er en god idé, sier Landøy.

Når firmaet er etablert, trekkes mange ressurser fra det store økosystemet inn.

Trine Landøy, daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator
– Det skjer mye på kryss og tvers. Vi ser på om vi har noen i økosystemet og industrinettverket vårt som kan bistå, eller om det er noen andre her som har kompetanse på det nettopp denne bedriften trenger. Historisk sett har det blitt nye prosjekter ut av dette, og nye samarbeid har oppstått. Noe som ett selskap har utviklet, kan noen ganger overføres til et helt annet bruksområde hos andre selskaper, sier hun.

  

Det holdes også mange møter i inkubatoren hvor bedriftene blir kjent med hverandre. Blant annet «show and tell»-møter hvor alle lederne for inkubatorbedriftene deltar, og lederforum hvor bedriftslederne møtes for kompetanseoverføring. I tillegg har Silicia en egen inkubatorskole på nett. Silicia samarbeider med inkubatorene i Kongsberg og på Kjeller og har også vært på besøk hos Innoventus Sør. Disse er også en del av økosystemet.

Les hele artikkelen her

Skrevet av Elisabeth Breien Ellingsen

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.