Tildeling av presåkornkapital til Microtech Innovation

finansiering kapital Dec 21, 2017

Moderselskapet til Silicia, Microtech Innovation er et av 17 miljøer i Norge som skal forvalte presåkornkapital i 2018. Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

Presåkornkapital er et virkemiddel for å sikre tilgang til kapital for bedrifter i tidlig fase. Dette gir oss en god mulighet til å støtte gründere i vår region ytterligere.

Les hele saken her

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.