WAI Environmental Solutions på Statsbesøk til Kina

gründer Oct 31, 2018

Siliciabedrift, WAI Environmental Solutions AS (Wai ES) var med i delegasjonen som reiste med våre Majesteter og Ministere til Kina 15.- 19.oktober. I Beijing undertegnet Wai ES samarbeidsavtale med HaiTian Water Group Co. Ltd. om utvikling av felles prosjekter.


HaiTian Water Group er en privat bedrift som bygger og opererer store og små renseanlegg for avløpsvann i Kina. Ingen tvil om at de er interessert i Wai ES sin teknologi for å oppgradere eksisterende og for nye moderne renseanlegg.  En viktig milepæl for å realisere mulighetene som ligger i samarbeidsavtalen er å vise Wai ES sitt demonstrasjonsanlegg som nå er i ferd med å bli ferdigstillt i Kina. Wai ES’s visjon er å bidra til å redde vår flotte planet

 

Wai ES jobber også med tørking og pyrolyse av organiske avfallsstrømmer; slam, matavfall, dyreavfall, hageavfall, etc., Pyrolyse prosessen produserer Biokull, Bioolje og Pyrolysegass, som betyr at alle ressursene i slammet blir ivaretatt. Det er stor fokus på Biokull og Bioolje både fra landbruket og fra industrien.

Produksjon av Biokull kalles Pyrolysis Carbon Capture and Storage, PyCCS, karbonfangst og lagring. PyCCS ble i oktober 2018 anerkjent av EU’s Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, som ny lovende Negative Emission Technology, NET. Biokull fra kretsløpet binder CO2 og gir derfor fratrekk i CO2 regnskapet. De kan med sin NET skape virkelig karbon nøytrale samfunn. Det er også mange andre fordeler ved pyrolyse av organiske avfalls strømmer, som feks. å forhindre utslipp av methan, jordforbedring med Biokull, og betydelig økning av eksisterende Biogass produksjon med Wai ES sin Synolys teknologi.   

EU er forpliktet til å støtte forskning på NET ihht Paris avtalen. Det forventes derfor økt støtte til forskning og utvikling innen Biokull i tiden som kommer.
Wai ES har utviklet en Pyrolyse reaktor for kloakkslam, matavfall, dyreavfall og hageavfall etc. som har vært i drift i Kina siden august. På grunn av stor etterspørsel tar de nå reaktoren til Norge. Wai ES ønsker å bidra til å redusere utslipp fra avfallsstrømmer, og tilbyr sine kunder gjennomføring av forsøk med deres Pyrolyse reaktor. Bedrifter kan bidra til et karbon-nøytralt samfunn med NET løsninger som WAI tilbyr. Fantastisk! Vi gratulerer Wai ES og håper de får støtte. Det ble allerede i Beijing under Statsbesøket av Kong Harald og Dronning Sonja 15. - 19. Oktober undertegnet avtale om samarbeid mellom Forskningsrådet og Kinesiske Ministery of Science and Technology, MoST, med budsjett på MNOK 100. Og WAI ES har allerede fått henvendelse om å bli med. Vi har mye å glede oss over, ikke minst for miljøet.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.