WAI har nå det største beltetørkeanlegget i Kina

gründer teknologi Jan 14, 2020

WAI tilbyr beltetørkesystemer og pyrolyseanlegg for behandling av organisk avfall, biorester, kloakkslam og kjemisk slam med mer i Norge og Europa.

Steinar Danielsen besøkte 29. desember Kina’s største beltetørkeanlegg for kloakkslam som er levert av WAI’s samarbeidspartner i Kina.

Bildene viser besøk i byen Changsha i Kina, der WAI's samarbeidspartner for beltetørker har installert det største tørkeanlegget for kloakkslam i...

Les mer

4.JANUAR ARRANGERTE HØGSKOLEN I SØR-ØST NORGE AVD. VESTFOLD TEKNOLOGI-LØFT.

silicia teknologi Jan 10, 2018
Bakgrunnen for Teknologi-løft er at Institutt for mikrosystemer fremover skal ha økt fokus på synlighet, kommunikasjon og samarbeid med industri, næringsliv og videregående skoler. HSN ønsker å spille en enda sterkere rolle for å synliggjøre og rekruttere til teknologifagene i Norge og sikre gode kandidater for næringslivet. Tilstede på Teknologi-løft var politikere, næringsliv og studenter.


Vi i Silicia var...

Les mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.