Silicia

Vestfold Technology Incubator

Hvordan vi jobber

Silicia er en inkubator for teknologigründere og for bedrifter med en innovative prosjekter innenfor teknologi. En inkubator skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. Vi bidrar med kompetanse og gir din bedrift aktuelt nettverk for å komme til markedet. Vi jobber tett med bedriftene som er hos oss og bruker forretningsmodell som verktøy i prosessen.

Forretningsmodellen

Vi bruker forretningsmodell som et verktøy for å skissere opp bedriftens operasjoner og for å se hvordan vi kan gjøre endringer i modellen med positiv effekt. Modellen er et godt virkemiddel for å finne innovative løsninger og hvilke virkninger dette vil få for bedriften, samarbeidspartnere, kunder og samfunnet.

 

Lær mer om Silicia:

 
 
Les årsrapporten her
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.