Tilbud til Etablert Næringsliv

 

Scaleup

Er bedriften i en vekstfase? Dere har begynt å etablere dere i markedet og trenger flere ressurser. Det kan være godt å være en del av et nettverk med støttefunksjoner selv om dere nå står på egne bein. Vi kan bidra med lokaler og rådgivning ettersom hva behovet er.

Spin Off

Har din bedrift en innovativ prosjektidé? Vi gir deres bedrift muligheten til å teste ut ideen med deres eget prosjektteam som en spin off. Teamet blir satt utenfor bedriftens hovedmiljø i vår inkubator med tilknyttede ressurser.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.